Thein Private Equity SICAV a.s., Thein podfond Industry, investiční akcie Výkonnostní

Private equity

lehký průmysl, strojírenství a průmyslová digitalizace

Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních korporacích působících v sektorech lehkého průmyslu, strojírenství a průmyslové digitalizace zejména v regionu Evropy.

Investiční strategie Podfondu spočívá v investování do účastí v obchodních korporacích a v poskytování úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž účasti jsou v majetku Podfondu či obchodním korporacím, u nichž se předpokládá pořízení jejich účastí do majetku Podfondu. Poskytnuté úvěry mohou mít i charakter mezaninového financování. Součástí investiční strategie je rovněž poskytování zápůjček a úvěrů obchodním korporacím, které prochází procesem přeměny, či reorganizace. Obchodní korporace do jejichž účastí Podfond investuje, mohou mít také charakter účelových společností zřizovaných např. z důvodu omezení rizik, zajištění bankovního či mimobankovního financování či jiných důvodů. Podfond může okrajově investovat také do průmyslových nemovitostí a vykonávat development.


Vybrané ukazatele k datu 30.9.2023

Cena akcie/podílového listu
1,0995 Kč

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2023)
5,56 %

% změna od posledního ocenění
-5,13 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,86 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Thein Private Equity SICAV a.s., Thein podfond Industry, investiční akcie Výkonnostní

Investiční společnost

AMISTA investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

lehký průmysl, strojírenství a průmyslová digitalizace

Datum založení

3.9.2021

ISIN

CZ0008047297

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

čtvrtletně

Likvidita

žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora

Statut fondu
KIID
Statut podfondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 2,5 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 % z aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 36 kalendářních měsíců

Poplatek za správu

(odhad TER 2,5 %)

Výkonnostní poplatek

určen strukturou investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.9.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce -5,13 %
6 měsíců -2,28 %
1 rok +6,10 %
Od počátku roku (2023) +5,56 %
Od založení +9,95 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +4,86 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz