NOVA Green Energy (CZK)

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

NOVA Green Energy je otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, jelikož se opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let, přičemž tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením aktiv pod správou Fondu se tyto faktory následně promítají do výsledků hospodaření Fondu. Investice je tak svým charakterem z hlediska rizikovosti podobná investicím do státních dluhopisů se splatností 10 až 15 let, ale s významně vyšším očekávaným výnosem nad 6% p. a. Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, otevřeného podílového fondu, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Podílový fond se koncentruje na investice do obchodních podílů z pohledu jejich specifického zaměření. Fond je zaměřen na společnosti spojené s výrobou elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace. Mezi klíčová rizika všeobecně v této oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Velmi významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v České republice tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.

K 30.6.2019 byla vyplacena dividenda ve výši 0,0371 CZK na akcii.


Vybrané ukazatele k datu 31.1.2020

Cena akcie/podílového listu
1,3085 Kč

Objem aktiv fondu
1646648226

Výkonnost od začátku roku (2020)
0,67 %

% změna od posledního ocenění
+0,67 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,92 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

NOVA Green Energy (CZK)

Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

Datum založení

31.5.2015

ISIN

CZ0008474673

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena - viz výstupní poplatek

Statut fondu
KID - klíčový informační dokument
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

max. 5 % (2 roky od vstupu)

Poplatek za správu

1,3 % z NAV fondu ročně

Výkonnostní poplatek

30 % z ročních výnosů fondu nad 7% IRR

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.1.2020

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,67 %
3 měsíce +2,26 %
6 měsíců +3,75 %
1 rok +3,80 %
3 roky +17,36 %
Od počátku roku (2020) +0,67 %
Od založení +30,85 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +5,48 %
Od založení +5,92 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2020 FondyKvalifikovaně.cz