TUTAMEN SICAV, podfond MASTER

Nástroje finančního trhu

diverzifikovaný mix korporátních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů s různým zaměřením

TUTAMEN SICAV podfond MASTER je fondem kvalifikovaných investorů. Investiční strategie je zaměřena primárně na produkty s fixním výnosem a na produkty s reálnou equitou. Hlavními investičními nástroji jsou především korporátní High Yield dluhopisy a fondy kvalifikovaných investorů v oblasti Real Estate, Private Equity a Commodities, které jsou vybírány dle přísných kritérií s ohledem na jejich zajištění a na kreditní riziko emitenta. Samozřejmostí je široká diversifikace, a to i dle zmíněných tříd. Portfolio fondu může být v omezeném rozsahu doplněno i o přímé investice, či formou investic do jiných fondů kolektivního investování, stěžejně z důvodu zajištění likvidity.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2019

Cena akcie/podílového listu
1,0242 Kč

Objem aktiv fondu
198486947

Výkonnost od začátku roku (2019)
-0,25 %

% změna od posledního ocenění
-0,19 %

Prům. roční výkonnost od založení
0,96 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

TUTAMEN SICAV, podfond MASTER

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

diverzifikovaný mix korporátních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů s různým zaměřením

Datum založení

31.5.2017

ISIN

-

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

čtvrtletně, v prvních letech omezena výstupním poplatkem

Statut podfondu
KID - klíčový informační dokument

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

2 %

Výstupní poplatek

3 % za každých předčasných 12 měsíců až do 36 měsíců

Poplatek za správu

max. 1 %

Výkonnostní poplatek

10 % z celkového zhodnocení

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2019

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc -0,19 %
3 měsíce +0,56 %
6 měsíců +1,29 %
1 rok -0,17 %
Od počátku roku (2019) -0,25 %
Od založení +2,42 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +0,96 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2020 FondyKvalifikovaně.cz