r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie

Nástroje finančního trhu

pohledávky a spotřebitelské úvěry

Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy, především na Rusko, Asii, střední Evropu. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Investice do fondu jsou vhodné pro investory s investičním horizontem 4 a více let. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,4505 Kč

Objem aktiv fondu
2 039 714 344 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
9,99 %

% změna od posledního ocenění
+0,79 %

Prům. roční výkonnost od založení
8,95 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

pohledávky a spotřebitelské úvěry

Datum založení

31.8.2019

ISIN

CZ0008043445

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 12 měsíců při odkupu do 3 let od úpisu; do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu; omezena, viz výstupní poplatek

KID
Memorandum
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

5 % při žádosti o odkup investičních akcií do 3 let od emise nebo při odkupu více než 10% podílu investice; 0 % v ostatních případech

Poplatek za správu

-

Výkonnostní poplatek

VIA/PIA struktura investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,79 %
3 měsíce +2,39 %
6 měsíců +4,90 %
1 rok +9,99 %
3 roky +30,17 %
Od počátku roku (2023) +9,99 %
Od založení +45,05 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +9,19 %
Od založení +8,95 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz