FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Nástroje finančního trhu

korporátní dluhopisy, doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.

Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb. Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny. Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,1192 Kč

Objem aktiv fondu
68 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
4,30 %

% změna od posledního ocenění
+0,89 %

Prům. roční výkonnost od založení
2,95 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

korporátní dluhopisy, doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.

Datum založení

10.1.2019

ISIN

CZ0008044385

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

do 6 měsíců: do 3.000.000 Kč; do 9 měsíců: 3.000.000 Kč - 5.000.000 Kč; do 12 měsíců: nad 5.000.000 Kč

Ceník
Statut fondu
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

1. rok - 5 %, 2. rok - 3 %, 3. rok - 2 %, poté - 0 %

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 5,44 %

Výkonnostní poplatek

10 % z výnosu

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +0,89 %
6 měsíců +2,07 %
1 rok +4,30 %
3 roky +5,54 %
Od počátku roku (2023) +4,30 %
Od založení +11,92 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +1,81 %
Od založení +2,95 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz