Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B

Nástroje finančního trhu

koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích

Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.


Vybrané ukazatele k datu 31.1.2024

Cena akcie/podílového listu
12,2385 €

Objem aktiv fondu
345 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2024)
1,24 %

% změna od posledního ocenění
+1,24 %

Prům. roční výkonnost od založení
16,03 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích

Datum založení

1.7.2022

ISIN

CZ0008048998

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

EUR

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 1 měsíce od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 5.000.000,- Kč; do 3 měsíců od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč

Statut
Ceník
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 1,6 %

Výkonnostní poplatek

případná výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.1.2024

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +1,24 %
3 měsíce +13,29 %
6 měsíců +5,02 %
1 rok +15,93 %
Od počátku roku (2024) +1,24 %
Od založení +22,39 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +16,03 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz