AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.


Vybrané ukazatele k datu 30.6.2021

Cena akcie/podílového listu
1,1008 Kč

Objem aktiv fondu
286 921 819 Kč

Výkonnost od začátku roku (2021)
4,04 %

% změna od posledního ocenění
+2,46 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,36 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Datum založení

31.3.2019

ISIN

CZ0008043866

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek

Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).

Poplatek za správu

0,6 % p.a.

Výkonnostní poplatek

10 % při zachování principu High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.6.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +2,46 %
6 měsíců +4,04 %
1 rok +5,65 %
Od počátku roku (2021) +4,04 %
Od založení +10,08 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +4,36 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz