AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.


Vybrané ukazatele k datu 30.6.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2159 Kč

Objem aktiv fondu
436 369 497 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
2,33 %

% změna od posledního ocenění
+1,16 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,70 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Datum založení

31.3.2019

ISIN

CZ0008043866

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek

Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0 %

Výstupní poplatek

v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).

Poplatek za správu

0,6 % p.a.

Výkonnostní poplatek

10 % při zachování principu High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.6.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,16 %
6 měsíců +2,33 %
1 rok +4,38 %
3 roky +16,70 %
Od počátku roku (2023) +2,33 %
Od založení +21,59 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +5,28 %
Od založení +4,70 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz