Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie

Nástroje finančního trhu

nemovitosti a pohledávky

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.


Vybrané ukazatele k datu 31.8.2023

Cena akcie/podílového listu
1,6867 Kč

Objem aktiv fondu
433 534 431 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
5,19 %

% změna od posledního ocenění
+0,58 %

Prům. roční výkonnost od založení
10,25 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

nemovitosti a pohledávky

Datum založení

30.4.2018

ISIN

CZ0008044153

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu

KID
Statut
Memorandum
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

až 4 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za správu

-

Výkonnostní poplatek

VIA/PIA struktura investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.8.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,58 %
3 měsíce +2,08 %
6 měsíců +4,07 %
1 rok +8,46 %
3 roky +31,76 %
5 let +65,09 %
Od počátku roku (2023) +5,19 %
Od založení +68,35 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +9,63 %
5 let +10,55 %
Od založení +10,25 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz