Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída R

Nástroje finančního trhu

koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích

Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.


Vybrané ukazatele k datu 30.4.2023

Cena akcie/podílového listu
100,0000 Kč

Objem aktiv fondu
Nový fond

Výkonnost od začátku roku (2023)
nedostatek dat

% změna od posledního ocenění
0,00 %

Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída R

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích

Datum založení

1.7.2022

ISIN

CZ0008048964

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 1 měsíce od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 5.000.000,- Kč; do 3 měsíců od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč

Statut
Ceník
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 2,2 %

Výkonnostní poplatek

případná výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.4.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz