SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, investiční akcie A

Private equity

Malé a střední podniky, přednostně v ČR a SR v tradičních odvětvích domácího průmyslu, především ve strojírenství.

SkyLimit Industry se zaměřuje na private equity, tedy na investice do majetkových podílů ve společnostech, které nejsou obchodovány na burze ani jiném veřejném trhu. Fond buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků v České republice (preferovaná výše obratu 100–500 mil. Kč), a to ve strojírenském sektoru.

Strojírenství bylo vybráno proto, že se jedná o tradiční odvětví domácího průmyslu se širokou základnou a s vysokou přidanou hodnotou, které je dosahováno především díky schopnostem a flexibilitě českých inženýrů a vysoké kvalitě domácí pracovní síly. Jednotlivé společnosti jsou do portfolia fondu promyšleně vybírány tak, aby bylo mezi nimi možno realizovat výrobní, obchodní a jiné synergie. Fond cílí na zavedené společnosti s úspěšnou historií na trhu, které vykazují vysokou ziskovost.

SkyLimit Industry nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept investování do úspěšných společností domácího průmyslu, které by jinak byly mimo jejich dosah. Fond očekává nadstandardní zhodnocení kapitálu, přičemž riziko investorů je rozloženo mezi více cílových společností.

Cílem SkyLimit Industry je dosahovat pro své investory průměrného ročního zhodnocení 10 – 12 %. Investiční horizont SkyLimit Industry je 5 a více let, což je doporučená minimální doba držení investice.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2023

Cena akcie/podílového listu
842,8685 Kč

Objem aktiv fondu
218 034 741 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
1,12 %

% změna od posledního ocenění
-0,62 %

Prům. roční výkonnost od založení
-2,44 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, investiční akcie A

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

Malé a střední podniky, přednostně v ČR a SR v tradičních odvětvích domácího průmyslu, především ve strojírenství.

Datum založení

27.7.2016

ISIN

-

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

omezena - viz výstupní poplatek

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

V souladu s investičním horizontem Fondu: do 3 let 25 %, po 3 letech bude umožněn omezený zpětný odkup bez poplatku (do 7,5 % celkové výše investice), v ostatních případech 25 %, po 5 letech zcela bez poplatku

Poplatek za správu

2 % ročně z hodnoty fondového kapitálu

Výkonnostní poplatek

45 % z výnosu nad 8 % p.a.

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc -0,62 %
3 měsíce -0,25 %
6 měsíců +2,89 %
1 rok -33,96 %
Od počátku roku (2023) +1,12 %
Od založení -15,71 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení -2,44 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz