5 X KVALIFIKOVANĚ S PETREM ŽÁČKEM O FONDU R2P INVEST

V naší nové rubrice bychom chtěli postupně představovat zajímavé investiční příležitosti představované fondy kvalifikovaných investorů na našem trhu očima jejich zakladatelů. Jako prvního jsme krátce vyzpovídali Petra Žáčka, člena představenstva a obchodního ředitele SNAPCORE a.s, která je zřizovatelem fondu r2p Invest SICAV. Petr se na začátku své profesní kariéry v devadesátých letech se zabýval především aktivitami v oblasti exportu tuzemských silničních strojů a náhradních dílů do velkých ruských firem jako Transneft, Transgas, Rosneft nebo Lukoil. Následně ho zlákalo podnikání v gastronomii, kde setrval téměř 12 let. V roce 2001 stál za zrodem několika úspěšných startupů, např. poskytovatele interiérového vybavení HT Parket CZ. Synergie mezi vzájemně zajímavým podnikáním a investičními příležitostmi ho vedly na trhy nemovitostí a financí v České republice a Bulharsku. Na základě těchto zkušeností bylo přirozeným krokem stát se spoluzakladatelem evropské investiční společnosti SNAPCORE a také fondu kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV, kde se Petr zaměřuje především na fundraising a investorské vztahy.

Rozhovory Články

Petře, co je na fondu r2p Invest SICAV unikátního? Čím se odlišujete?

 

Nezaměřujeme se na klasické investiční příležitosti jako jsou nemovitosti, umění nebo třeba víno. Měníme pasiva na aktiva. Náš byznys model spočívá v odkupu nesplacených úvěrových pohledávek od bankovních domů a finančních společností, které se nyní zbavují těchto problémových portfolií ve velkém a nabízejí je tak za velmi výhodných podmínek. Operujeme především v Rusku a Asii, kde trh není tolik regulovaný, ale i ve střední a jižní Evropě. V minulém roce jsem se rozšířili na trhy Severní Ameriky a již připravujeme vstup do Jižní Ameriky. I díky této geografické diverzifikaci máme možnost vykrýt případná rizika.

 

Pojďme to odkrýt více. Jak tedy přesně váš byznys model funguje?


V zájmu bank, telekomunikačních či jiných finančních společností je vykazovat zisk. Na nesplacené úvěry, které se ze zisku účetně odečítají, musí alokovat tzv. rezervy - opravné položky do centrálních bank v zemích jejich působení. To se podepisuje na ratingovém hodnocení těchto společností a akcionářům a solventním klientům samozřejmě nízká čísla nedají klidného spaní. Tyto společnosti byly navíc konkrétně během lockdownu pod tlakem kvůli vládním nařízením. O to víc byla patrná tendence se nesplacených pohledávek zbavovat. V tu chvíli přicházíme na řadu my a problémová portfolia odkupujeme. Je to win-win obchod. Banky inkasují alespoň část z nesplaceného úvěru, dlužník má unikátní možnost zbavit se svého restu a r2p Invest SICAV prostřednictvím svých společností s portfolii dál hospodaří a postupně provádí jejich inkasaci. O zisk se pak dělíme s našimi investory.

 

Zrovna letošní rok byl pro mnohé investory a podnikatele celkem náročný. Jak si v těchto podmínkách zatím vedete vy?

 

Náš byznys je anticyklický, není závislý na vývoji finančního trhu, který byl nejen kvůli koronavirové situaci dost nestabilní. Vedlo se nám dobře, dokonce nad očekávání. Naše společnost MBA Consult zavedla díky dekádou vyvíjenému softwaru velmi sofistikovaný systém pro správu pohledávek. Ani uzavírání call center v době lockdownu neomezilo efektivitu zaměstnanců v našich call centrech. To se promítlo i ve výsledcích firmy, konkrétně její pobočky v Rusku. Ta v prvním pololetí letošního roku  meziročně zvýšila tržby o 19 procent na 5,6 milionu eur. Po vzoru krize z roku 2008 můžeme tedy předpokládat, že se situace bude opakovat a tím očekáváme velmi profitabilní období minimálně 3-5 let.

 

Investory bude samozřejmě zajímat, jaký je očekávaný výnos fondu?

Právě díky tomu, že trh, na kterém se pohybujeme, rapidně roste, můžeme investorům nabídnout prioritní investiční akcie (PIA) a dividendové investiční akcie (DIA), jejichž předpokládaný výnos je 7,4 až 8,4 % p.a. Náš obchodní model počítá s tříletou návratností investice. Pokud si akcionář přeje, fond je povinen po třech letech odkoupit akcie DIA a PIA. Po uplynutí této doby je také akcionář držící akcie PIA osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

 

Mluvíte o docela přesné predikci výnosu. Máme to chápat tak, že nabízíte  investorům  takto slušný výnos s nějakou formou „garance“ či slibu?

Jde o zajímavý a pro akcionáře velmi komfortní redistribuční model. V případě, že fond neinkasuje zisky v takové výši, aby z nich byl schopný vyplatit držitelům PIA a DIA slíbené výnosy, dorovnávají zakladatelé fondu tuto částku z výnosů jimi držených výkonnostních akcií (VIA). Laicky řečeno: „Vzali jsem si peníze a něco slíbili, pokud to nesplníme zaplatíme to ze svého.” Samozřejmě je nutno říci, že to není perpetuum mobile a funguje to až do výše našich vlastních zdrojů alokovaných do VIA. V současné době je to však objem více než 260 milionů korun.  Co také považuji za fér je, že zaručujeme našim akcionářům přednostní právo na výplatu dividendy před námi, zakladateli fondu. Zisky z fondu v maximální míře reinvestujeme zpět do rozvoje našich projektů, což nám zajišťuje stabilní růst.

 

Nakonec bych zmínil informaci o dozorování fondu. Správcem fondu je společnost AVANT IS, která je v současné době leaderem na trhu investičních společností specializujících se na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů v Česku. Průběžnou kontrolu nakládání s majetkem fondu má na starosti depozitář v podobě UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a auditorem fondu je česká společnost EURO-Trend Audit, a.s. Díky tomu všemu můžeme investorům nabídnout profesionální a spolehlivé služby.

 

Za web www.fondykvalifikovane.cz jen doplníme, že budete-li mít zájem dozvědět se o fondu více, můžete nás kontaktovat na info@fondykvalifikovane.cz, rádi Vám ho blíže představíme.

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz