Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., růstové investiční akcie (RIA)

Nemovitosti

financování nemovitostních akvizici a nákup účastí v nemovitostních společnostech - nájemní bydlení

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem. Fond investuje do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti). Dále identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.​ V neposlední řadě vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí. Cílový výnos 6-10 % p.a.


Vybrané ukazatele k datu 31.5.2022

Cena akcie/podílového listu
1 260,5794 Kč

Objem aktiv fondu
242 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
7,88 %

% změna od posledního ocenění
+0,05 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,22 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., růstové investiční akcie (RIA)

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

financování nemovitostních akvizici a nákup účastí v nemovitostních společnostech - nájemní bydlení

Datum založení

31.7.2018

ISIN

CZ0008043262

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

odkup akcií čtvrtletně, splatnost odkupu do 12 měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí od doručení žádosti o dokup administrátorovi

Statut fondu
KID
Memorandum

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

0 až 5 %

Výstupní poplatek

5-10 % při odkupu do 2 let dle % podílu na investici, 0 % při odkupu po 2 letech

Poplatek za správu

0,4% p.a.

Výkonnostní poplatek

není

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.5.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
6 měsíců +7,88 %
1 rok +7,88 %
3 roky +22,88 %
Od počátku roku (2022) +7,88 %
Od založení +26,06 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +7,11 %
Od založení +6,22 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz