ENERN TECH III fond fondů, OPF

Private equity

technologické inovace

ENERN je česká venture kapitálová skupina vedena čtyřmi partnery s více než sedmiletými globálními podnikatelskými zkušenostmi.

Společnost je zaměřená na podporu budování internetových firem a moderních technologií v raném stádiu. Cílem je podporovat největší digitální podnikatele se zaměřením na inovativní technologie ve zdravotnictví, bankovnictví a potravinářském maloobchodu v regionu střední a východní Evropy.

Enern Tech III fond fondů, OPF sdružuje menší podílníky a umožňuje jim participaci na podkladovém fondu.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022

Cena akcie/podílového listu
2,6006 Kč

Objem aktiv fondu
422 894 698,57 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
4,53 %

% změna od posledního ocenění
+4,53 %

Prům. roční výkonnost od založení
20,58 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

ENERN TECH III fond fondů, OPF

Investiční společnost

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

technologické inovace

Datum založení

30.4.2018

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

Likvidita

Řádný obchodní den jednou ročně. Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném dni ocenění. V počátečních letech investice výstupní poplatek.

Statut
KID
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 3,10 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

25 % z čisté hodnoty aktiv připadající v daný obchodní den na odkupované podušného podílníka při prodeji před uplynutím investičního horizontu Fondu (nejméně 7-9 let).

Poplatek za správu

0,95% ročně z objemu investice

Výkonnostní poplatek

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 rok +4,53 %
3 roky +129,65 %
Od počátku roku (2022) +4,53 %
Od založení +160,06 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +31,93 %
Od založení +20,58 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz