VÝVOJ FONDU VAULT ZA 4Q 2021

Hodnota podílového listu fondu VAULT ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 vzrostla o 1,98 % (za celý rok 2021 vzrostla o 21,98 %). Akciový index MSCI World vzrostl za stejné období o 8,11 % (od začátku roku 2021 vzrostl o 24,17 %).

Články

VAULT má za sebou první dva roky existence. Za tyto dva roky se z dosti skromných začátků (počáteční kapitál fondu na konci úvodního upisovacího období byl lehce přes 20 milionů Kč) vyrostl do objemu majetku fondu 512 milionů Kč (k 31.12.2021). Vklady od podílníků představují 410 milionů Kč a zbývajících 102 milionů Kč je čistý zisk, který pro Vás, podílníky, za ty dva roky vytvořil.

O portfoliu

V průběhu čtvrtletí nedošlo k žádné významné změně v portfoliu. V době pandemické volatility fond nakoupil větší počet krátkodobějších sázek, ty postupně v portfoliu nahrazuje společnostmi, které plánuje držet dlouhodoběji. Pandemie významně rozevřela nůžky valuací na obě strany, a proto fond neodolal levným nákupům. Jak se situace postupně stabilizuje a valuační mezery se uzavírají, preferuje opět větší váhu v kvalitnějších společnostech s vedoucím postavením na trhu, lepší ziskovostí a vyšší návratností na investovaný kapitál. Aktuálně je poměr mezi dlouhodobými pozicemi a krátkodobějšími sázkami 2:1, v covidu se blížil 1:1. Proto se dá očekávat, že aktivita v portfoliu bude i v nejbližších kvartálech nižší (pravděpodobně ji přeruší až další nečekaná událost).

K 31.12.2021 se portfolio skládalo z 21 akciových pozic ve vahách od 1 % do 7 %. 64 % bylo zainvestováno ve firmách kotovaných v USA, 13 % bylo z burz západní Evropy, 13 % bylo ve firmách kotovaných ve Velké Británii a 6 % tvořila jedna pozice v Japonsku. Zbývající 4 % představovala tržní hodnota měnového zajištění (3 %) a hotovost (1 %).

Více v článku na odkazu: Dopis fondu VAULT za 4Q 2021 – Art of Finance (aofis.cz)

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz