J&T ARCH INVESTMENTS DOSÁHL DOHODY S OSTATNÍMI AKCIONÁŘI FONDU J&T ALLIANCE OHLEDNĚ NAVÝŠENÍ MÍRY MAXIMÁLNÍHO ZHODNOCENÍ

V reakci na rychle rostoucí eurové úrokové sazby se fondu kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS, podařilo dosáhnout dohody s ostatními akcionáři fondu J&T ALLIANCE a vyjednat navýšení maximálního dosažitelného zhodnocení investorských investičních akcií, a tedy i své investice. To se tak s účinností od 30. září 2022 zvýšilo z 10 % na 13 % p. a.

Články

Jediným aktivem fondu J&T ALLIANCE je minoritní podíl v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, jejímž cílem je sdružit podíly J&T a Patrika Tkáče na společných investicích s Danielem Křetínským. V souladu s dlouhodobou strategií tvoří investice do J&T ALLIANCE zhruba 65 % portfolia fondu J&T ARCH INVESTMENTS.

Ačkoliv ke změně statutu došlo od 30. září 2022, nové maximální zhodnocení investice J&T ARCH INVESTMENTS do fondu J&T ALLIANCE ve výši 13 % p. a. se efektivně ve druhé polovině roku projeví tak, jako by bylo platné již od 1. ledna 2022. Investorské investiční akcie se tak mohou již za rok 2022 zhodnotit až o 13 % 2). Akcionáři fondu dále diskutují o možnosti navázat jejich maximální zhodnocení na odpovídající referenční sazbu denominovanou v eurech. Investice by tak získala mechanismus, který by pružně reagoval na aktuální tržní podmínky. V souvislosti s navýšením maximálního dosažitelného zhodnocení Investorských investičních akcií emitovaných fondem J&T ALLIANCE dojde od 1. ledna 2023 s největší pravděpodobností ke snížení míry poskytované ochrany, která je v současné době na úrovni 25 %. O obou výše uvedených rozhodnutích budou akcionáři informovat nejpozději do konce roku.

 

Více v článku na odkazu: J&T ARCH INVESTMENTS | J&T ARCH INVESTMENTS dosáhl dohody s ostatními akcionáři fondu J&T ALLIANCE ohledně navýšení míry maximálního zhodnocení (jtarchinvestments.cz)

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz