FOND AMADEUS ZVEŘEJNIL SVÉ VÝSLEDKY ZA POSLEDNÍ KVARTÁL 2023, KTERÉ BYLY V KONTEXTU MINULÉHO ROKU NEJLEPŠÍ

Fond AMADEUS I. završil loňský rok úspěšným čtvrtletím s výkonností +1,92 % a +1,80 % (třída A / B). Naplnila se tak predikce spíše nadprůměrné kvartální výkonnosti z posledního reportu. Za celý rok 2023 činí zhodnocení 5,71 % / 5,27 %. Na tříletém horizontu (min. doporučená délka držby investice) dosáhla výkonnost 6,11 % /5,74 % p.a.

Hlavním tématem závěrečného loňského kvartálu byl všeobecný růst tržních aktiv spojený s očekáváním poklesu tržních sazeb. Tuto skutečnost reflektovalo také portfolio AMADEA, když největší zisky připisovaly akciové pozice společně s dluhovými nástroji (především dluhopisy a zápůjčky). Dluhové nástroje vzhledem ke svému procentuálnímu zastoupení zaznamenaly také největší příspěvek ke kvartální výkonnosti, i přes tento nárůst zůstává výnos do splatnosti u korporátních dluhopisů a zápůjček v portfoliu nad 10 % p.a.

V průběhu čtvrtletí jsme nabyli naši historicky první dolarovou pozici, když jsme nakoupili dlouholeté státní dluhopisy USA. Ještě v průběhu kvartálu jsme na polovině pozice realizovali dvouciferné zhodnocení a pozici i nadále monitorujeme. Zvyšovali jsme také podíl private equity fondů, mj. jsme navýšili pozici ve fondu CEIP 2 fond fondů. Právě složka private equity bude mít v dlouhodobém horizontu významný vliv na budoucí výkonnost AMADEA.

Objem majetku pod správou činil na konci roku 2023 téměř 475 milionů korun. Nejbližší obchodní den je 30. červen.

Podfond AMADEUS I., AMADEUS SICAV a.s. je fondem fondů investujícím převážně do fondů kvalifikovaných investorů nabízejících se na českém trhu. Je přístupný investorům od 1 milionu korun a obchodní dny má vždy poslední den kalendářního čtvrtletí. Fond je obhospodařován a administrován CODYA investiční společností a podléhá řádnému dozoru ze strany České národní banky.

Více informací k fondu a aktuální kvartální report najdete na www.amadeusfond.cz

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz