FOND AMADEUS VYKROČIL DO ROKU 2024 „ZELENOU NOHOU“ A PŘIDAL DALŠÍ KLADNÉ ČTVRTLETÍ

AMADEUS I. vstoupil do letošního roku s výkonností +1,19 % a +1,08 % (třída A / B). Na tříletém horizontu (min. doporučená délka držby investice) dosáhla výkonnost 5,98 % / 5,58 % p.a.

Nejvýkonnější v tomto čtvrtletí byla složka dluhového financování, obdobně jako ve čtvrtletí předcházejícím (výnos do splatnosti u korporátních dluhopisů a zápůjček v portfoliu klesl pod 10 % p.a., avšak drží se nad 9 % p.a.) Naopak hlavní příčinu spíše podprůměrné kvartální výkonnosti lze spatřovat v negativní kontribuci alternativ, konkrétně se jednalo o fond Nova Green Energy, který ke konci roku zaznamenal výraznou dvoucifernou ztrátu.

 

Složka nemovitostí jako celek performovala v souladu s očekáváními, nadprůměrný výsledek zaznamenala největší pozice ve fondu Accolade Industrial Fund, naopak spíše menší zisk zaznamenal fond držící lesní pozemky. Rovněž akciová složka portfolia (především vlivem akcií ČEZ) si vybrala slabší kvartál s minimální pozitivní kontribucí k výkonnosti. V průběhu čtvrtletí fond posílil vybrané akciové pozice, nadále aktivně pracoval s dluhopisovou složku portfolia a v neposlední řadě do portfolia přidal zcela novou podtřídu aktiv – financování právních sporů (složka alternativy).

 

Objem majetku pod správou činil na konci prvního čtvrtletí letošního roku 478 milionů korun. Nejbližší obchodní den je 28.červen.

Podfond AMADEUS I., AMADEUS SICAV a.s. je fondem fondů investujícím převážně do fondů kvalifikovaných investorů nabízejících se na českém trhu. Je přístupný investorům od 1 milionu korun a obchodní dny má vždy poslední den kalendářního čtvrtletí. Fond je obhospodařován a administrován CODYA investiční společností a podléhá řádnému dozoru ze strany České národní banky.

Více informací k fondu a aktuální kvartální report najdete na www.amadeusfond.cz

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz