FOND AMADEUS I. PŘIPSAL SVÝM INVESTORŮM ZA ROK 2021 VÍCE NEŽ 7 PROCENT

Hodnota akcií třídy A AMADEA I. vzrostla za 4.čtvrtletí loňského roku o 1,52 %, třídy B pak o 1,43 %. Jednalo se tak o další růstový kvartál v historii fondu, který tak svými výsledky za celý rok 2021 investory potěšil – v A třídě si přišli na 7,72 %, v B třídě pak na 7,39 %. Tato čísla jsou ale pro fond už minulostí, události posledních týdnů pro něj i jeho správce přinášejí nové výzvy jak aktivně přistoupit k portfoliu v době válečné invaze Ruska na Ukrajinu.

Články

Výkonnostně se v posledním kvartálu mohl AMADEUS I. opět opřít o nemovitostní složku, když ke konci roku byla přeceněna nemovitostní portfolia většiny držených fondů. Pro rok 2022 však fond plánuje postupně snižovat procentuální zastoupení těchto investic, protože se domnívá, že poměr výnosu k riziku již nebude tak atraktivní jako dosud. Podařilo se také navýšení pozice ve fondu spekulujícím na posilování CZK vůči EUR. Negativně se naopak na výkonnosti v prostředí rostoucích úrokových sazeb  podílela složka zaměřená na dluhové financování. U některých fondů v portfoliu nedošlo ještě k přecenění, které se projeví až v následujícím čtvrtletí. V posledním kvartálu nebyla do portfolia zařazena žádná nová pozice, ale aktivně se pracuje s těmi stávajícími.

Podfond nemá v portfoliu investice, které by byly bezprostředně ohroženy současným válečným konfliktem. Současně to není akciový fond, jeho expozice v akciích byla do vypuknutí konfliktu zanedbatelná. Jedná se o fond fondů zaměřený především na alternativní aktiva, v portfoliu tak najdeme více jak dvacítku různě zaměřených fondů kvalifikovaných investorů. Statut mu však dává možnosti podobně jako na začátku covid pandemie budovat a navyšovat akciové pozice, dojde-li k propadům na akciových trzích. Této možnosti tak v současné době využívá, v kontextu celého portfolia se však jedná o maximálně jednotky procent.

Objem majetku pod správou činil na konci roku  339 milionů korun.

Podfond AMADEUS I., AMADEUS SICAV a.s. je fondem fondů investujícím převážně do fondů kvalifikovaných investorů nabízejících se na českém trhu. Je přístupný investorům od 1 milionu korun a obchodní dny má vždy poslední den kalendářního čtvrtletí. Fond je obhospodařován a administrován CODYA investiční společností a podléhá řádnému dozoru ze strany České národní banky.

Více informací k fondu a aktuální kvartální report najdete na www.amadeusfond.cz


Dokumenty

Report 4Q 2021

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz